Τετάρτη, 7 Απριλίου 2010

Δελφικά Παραγγέλματα

Στον πρόναο του Ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς, ανεγράφοντο τα περίφημα Δελφικά παραγγέλματα, "ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ" και "ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ", εκατέρωθεν του ιερού γράμματος "Ε".

Τα παραγγέλματα αυτά ήταν λιτά αποφθέγματα 2 έως 5 λέξεων αλλά μεστά σοφίας, και τα περισσότερα ανήκαν στους 7 σοφούς της αρχαιότητας (Θαλής ο Μιλήσιος, Πιττακός ο Μυτιληναίος, Βίας ο Πρηνεύς, Σόλων ο Αθηναίος, Κλεόβουλος ο Ρόδιος, Περίανδρος ο Κορίνθιος, Χίλων ο Λακεδαιμόνιος) και ήσαν χαραγμένα στον πρόσθιο τοίχο του Πρόναου ή επί των παραστάδων της πύλης του μεγάλου ναού ή επί του υπέρθυρου ή επί των πολλών στηλών, που είχαν τοποθετηθεί στις πλευρές του ναού περιμετρικά.

Παυσανίας, "Ελλάδος Περιήγησις", βιβλ. 10 ("Φωκικά"), κεφ. 24, §1, 1-13: Εν δε τω προνάω τω εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις ες βίον, εγράφη δε υπό ανδρών ους γενέσθαι σοφούς λέγουσιν Έλληνες. Ούτοι δε ήσαν εκ μεν Ιωνίας Θαλής τε Μιλήσιος και Πριηνεύς Βίας, Αιολέων δε των εν Λέσβωι Πιττακός Μυτιληναίος, εκ δε Δωριέων των εν τη Ασία Κλεόβουλος Λίνδιος, και Αθηναίός τε Σόλων και Σπαρτιάτης Χίλων· τον δε έβδομον Πλάτων ο Αρίστωνος αντί Περιάνδρου του Κυψέλου Μύσωνα κατείλοχε τον Χηνέα· κώμη δε εν τη Οίτη τω όρει ωκούντο αι Χήναι. Ούτοι ουν οι άνδρες αφικόμενοι ες Δελφούς ανέθεσαν τω Απόλλωνι τα αδόμενα Γνώθι σαυτόν και Μηδέν άγαν.

Ακούσας νόει. (Κατανόησε αφού ακούσεις)
Άρχε σεαυτού. (Να κυριαρχείς τον εαυτό σου)
Θυμού κράτε. (Να συγκρατείς το θυμό σου)
Όρκω μη χρω. (Να μην ορκίζεσαι)
Παιδείας αντέχου. (Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου)
Ψέγε μηδένα. (Να μην κατηγορείς κανένα)
Πράττε δίκαια. (Να πράττεις δίκαια)
Ευγένειαν άσκει. (Να είσαι ευγενής)
Γνους πράττε. (Να πράττεις με επίγνωση)
Φθόνει μηδενί. (Να μη φθονείς κανένα)
Ελπίδα αίνει. (Να δοξάζεις την ελπίδα)
Εργάσου κτητά. (Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης)
Γλώσσαν ίσχε. (Να συγκρατείς τη γλώσσα σου)
Κρίνε δίκαια. (Να κρίνεις δίκαια)
Γλώττης άρχε. (Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου)
Αμαρτάνων μετανόει. (Όταν σφάλλεις, να μετανοείς)
Μανθάνων μη κάμνε. (Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις)
Προγόνους στεφάνου. (Να στεφανώνεις τους προγόνους σου)
Θνήσκε υπέρ πατρίδος. (Να πεθάνεις για την πατρίδα σου)
Επί νεκρώ μη γέλα. (Να μην περιγελάς τους νεκρούς)

Τα Δελφικά αυτά παραγγέλματα, μαζί με άλλα 125 ακόμη, 147 συνολικά ήταν οι υποθήκες που παρέδωσαν οι Επτά Σοφοί στις επερχόμενες γενιές, "ωφελήματα ανθρώποις ες βίον..."

0 Μουχαμπέτια:

Related Posts with Thumbnails

MeDuSa-Kia

Blog Archive

Το Άλλο μου Παιδί...

Το σόι...

Ο Φονιάς...Νιαρ

Εκτιμώ...Διαβάζω & ακούω

Προσοχή...!

Στον αγώνα της ζωής....


....όποιος κι αν είναι ο στόχος σου...


.... να κρατάς τα μάτια σου....


...στον λουκουμά....κι όχι στην τρύπα.


Oscar Wilde

Το νου σας... ;o)

....Το νου σας ρεμάλιααααααααα…

χς βαρς κούεται, πολλ τουφέκια πέφτουν ;o)

About Μή!

Ο Ρουφιάνος...