Τετάρτη, 7 Απριλίου 2010

Νέμεσις

Ἡ Νέμεσις ἦταν κόρη τῆς Νυκτός. Τὸ ὄνομἀ της φανερώνει τὴν δίκαιη ὀργὴ ποὺ στρέφεται ἐνάντια ὄχι μόνο σὲ ὅσους παραβίασαν τοὺς νόμους καὶ τὴν τάξη, ἀλλὰ καὶ σὲ ἐκείνους ποὺ περιφρόνησαν ἤ πρόσβαλαν τοὺς ἠθικοὺς νόμους καὶ τοὺς κανόνες. Ἔτσι, ὅταν περιφρονεῖται μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο ἡ Θέμις, ἐπέρχεται ἡ Νέμεσις. Λέμε μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο, γιατὶ οἱ Ἐρινύες παρουσιάζονταν μόνο στὶς περιπτώσεις ὅπου εἶχε χυθεῖ αἷμα καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μητρικὸ αἷμα.
Ὁ Ζεὺς κυνήγησε τὴν Νέμεσι γιὰ νὰ ἑνωθεῖ μαζί της. Τὴν κυνἠγησε στὴν θάλασσα καὶ στὴν ξηρά, ὅπου τοῦ ξέφευγε, ἀλλὰ κάποια στιγμὴ ποὺ μεταμορφώθηκε σὲ χήνα, ὁ Ζεὺς μεταμορφώθηκε σὲ κύκνο κι ἑνώθηκε μαζὺ της. Ἀπὸ τὴν ἕνωση αὐτὴ γεννήθηκαν δύο αὐγὰ. Ἀπὸ τὸ ἕνα αὐγὸ βγῆκαν οἱ Διόσκουροι: ὁ θνητὸς Κάστωρ καὶ ὁ ἀθάνατος Πολυδεύκης, ἐνῶ ἀπὸ τὸ ἄλλο αὐγὸ ποὺ βρῆκε ἡ γυναῖκα τοῦ βασιλιᾶ τῆς Σπάρτης Τυνδάρεω, Λήδα, βγῆκε ἡ Ἑλένη, ἡ γυναῖκα γιὰ χάρη τῆς ὁποίας ξέσπασε ἀργότερα ὁ ἐμφύλιος πόλεμος τῶν Ἑλλήνων: ὁ Τρωϊκὸς πόλεμος

Ὁ Ἡσίοδος προφήτεψε πὼς ἡ φτερωτὴ Νέμεσις μαζὺ μὲ τὴν ἐπίσης φτερωτὴ συντρόφισσά της Αἰδὼ, θὰ ἀποτραβηχτοῦν μακρυὰ ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτό, ὅταν οἱ ἄνθρωποι γίνουν χειρότεροι καὶ δὲν ὑπολογίζουν πλέον τὴν Δίκη (μία ἀπὸ τὶς τρεῖς Ὧρες). Πιθανότατα, ὁ Ἡσίοδος νὰ ἐννοοῦσε τὸ τέλος αὐτοῦ τοῦ σιδηροῦν γένους τῶν ἀνθρώπων, ποὺ φαντάζει νὰ εἶναι τὸ χειρότερο, μιᾶς καὶ ἡ Δικαιοσύνη μὲ τὴν προσοποίησή της ὡς Δίκης, ἔχει ἤδη πρὸ πολλοῦ μάλιστα, ἐγκαταλήψει τὸν κόσμο τοῦτο κοιτώντας μας ἀπὸ ψηλά, ἀπὸ τὸν ἀστερισμὸ τῆς Παρθένου.

0 Μουχαμπέτια:

Related Posts with Thumbnails

MeDuSa-Kia

Blog Archive

Το Άλλο μου Παιδί...

Το σόι...

Ο Φονιάς...Νιαρ

Εκτιμώ...Διαβάζω & ακούω

Προσοχή...!

Στον αγώνα της ζωής....


....όποιος κι αν είναι ο στόχος σου...


.... να κρατάς τα μάτια σου....


...στον λουκουμά....κι όχι στην τρύπα.


Oscar Wilde

Το νου σας... ;o)

....Το νου σας ρεμάλιααααααααα…

χς βαρς κούεται, πολλ τουφέκια πέφτουν ;o)

About Μή!

Ο Ρουφιάνος...