Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Τριέσπερον Ἡρακλέος

Μεγάλη τριήμερος ἑορτὴ ποὺ ἀρχίζει τὸν ἕσπερον τῆς ἡμέρας τοῦ χειμερινοῦ ἠλιοστασίου. Ὁ Ἥλιος ἔχοντας ὁλοκληρώσει τὴν συντομότερήν του διαδρομήν, ἑτοιμάζεται καὶ πάλι νὰ αὐξήσει τὴν παρουσία του.


Ἡ μεγαλύτερη νύκτα τοῦ ἔτους ἀφιερώνεται εἰς Θεὰν Νύκτα καὶ εἰς τοὺς νερτέρους Θεοὺς τοῦ Ἅδου. Εἶναι ἡ μεγάλη Νύκτα ὅπου ἡ Θεὰ Δίκη ἐξετάζει καὶ τακτοποιεῖ τὰ χρέη τοῦ ἔτους, ὥστε ὁ νέος χρόνος νὰ ἀρχίσει καθαρός, διὰ τοῦτον καὶ ὁ Ἥλιος τὴν ἡμέραν τῆς χειμερινῆς τροπῆς κάνει τὴν συντομότερην ἐμφάνισίν του, εὑρισκόμενος πλησίον τῆς Δίκης τὸν περισσότερον χρόνον.


Ἀνανεωμένος καὶ δυνατὸς ἐπανέρχεται κατόπιν τῆς ὁλονυκτίας Δίκης εἰς καθαρότερον κόσμον ἐνῶ αἱ ἡμέραι ἀρχίζουν νὰ αὐξάνονται καὶ πάλι. Τὴν τρίτην ἡμέραν τῆς ἑορτῆς λαμβάνει χώρα ἡ ἀναγέννησις τοῦ Θεοῦ Διονύσου, τοῦ θείου ἁγνοῦ βρέφους ποὺ ἀκατανίκητον ἐμφανίζεται εἰς τὸ φῶς τοῦ Ἡλίου φέροντας ἐντὸς του χαράν, ἐλπίδα καὶ αἰώνιαν ζωήν. Ἐορταστικαὶ τιμαὶ ἀποδίδονται εἰς Ποσειδῶνα καὶ εἰς Παλαίμονα.Πηγή : http://hieratic.astrologicon.org

0 Μουχαμπέτια:

Related Posts with Thumbnails

MeDuSa-Kia

Blog Archive

Το Άλλο μου Παιδί...

Το σόι...

Ο Φονιάς...Νιαρ

Εκτιμώ...Διαβάζω & ακούω

Προσοχή...!

Στον αγώνα της ζωής....


....όποιος κι αν είναι ο στόχος σου...


.... να κρατάς τα μάτια σου....


...στον λουκουμά....κι όχι στην τρύπα.


Oscar Wilde

Το νου σας... ;o)

....Το νου σας ρεμάλιααααααααα…

χς βαρς κούεται, πολλ τουφέκια πέφτουν ;o)

About Μή!

Ο Ρουφιάνος...