Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2009

Για να θυμηθούμε...Για να μάθουμε...

1. Τόνοι

Σημεῖα πού τοποθετοῦνται πάνω ἀπό πολυσύλλαβες ὅσο καί μονοσύλλαβες λέξεις.
Οἱ τόνοι εἶναι δύο: ὀξεία (‘) καί περισπωμένη (~)
Ἡ προπαραλήγουσα πάντα ὀξύνεται (ἄνθρωπος). Τά βραχύχρονα πάντα ὀξύνονται (βουνό). Ἡ παραλήγουσα ὀξύνεται ὅταν ἡ λήγουσα εἶναι μακρόχρονη (λύνω). Τά ὀνόματα καί οἱ ἀντωνυμίες ὀξύνονται στήν λήγουσα (βουλευτής, ἐσύ). Ἡ μακρόχρονη παραλήγουσα περισπᾶται ὅταν ἡ λήγουσα εἶναι βραχύχρονη (δῶρο, τοῖχοι).
Ἐξαιρέσεις: ὥστε, οὔτε, μήτε, εἴτε, εἴθε.

Γενική, τονιζόμενη στήν λήγουσα περισπᾶται (τῶν γιατρῶν, τῆς ἀλεπούς). Ἡ τονιζόμενη μακρόχρονη λήγουσα τῶν ρημάτων περισπᾶται (τραγουδῶ, ἀγαπᾶς).

2. Πνεύματα

Κάθε λέξη πού ἀρχίζει ἀπό φωνῆεν παίρνει ἕνα σημάδι πού λέγεται πνεῦμα (δασεία: Ἑλλάδα, ψιλή: ἄνθος).
Οἱ περισσότερες λέξεις παίρνουν ψιλή.

Δασυνόμενες λέξεις:
α. ὅταν ἡ λέξη ἀρχίζει ἀπό ὕψιλον (ὕστερα, ὑφαίνω).
β. τά ἄρθρα: ὁ, ἡ, οἱ
γ. οἱ ἀριθμοί: ἕνα, ἔξι, ἑφτά, ἕντεκα, ἑκατό, καί τά παράγωγά τους.
δ. ἀναφορικές ἀντωνυμίες: ὁποῖος, ὅσος, ὅ,τι.
ε. διάφορες λέξεις (ἐπί παραδείγματι: ἁμαρτάνω, ἁψίδα, ἕλος, ἑστία, ἡνίοχος, ἡδονή, ἱκανός, ἱστορία, ὁμιλία, ὁμάδα, ὥρα, ὡραῖος)

Στά μικρά φωνήεντα ὁ τόνος καί τό πνεῦμα μπαίνουν ἀπό πάνω τους. Στά κεφαλαῖα φωνήεντα μπαίνουν ἐμπρός καί πάνω (Ἑλλάδα), στά δίψηφα ἐπάνω στό τελευταῖο φωνῆεν καί στά κεφαλαῖα γράμματα ὁ τόνος καί τό πνεῦμα παραλείπονται.

3. Ὀρθογραφικά σημάδια

Ἀπόστροφος (΄): μπαίνει στήν ἔκθλιψη (τ΄ ἄστρα)
Ὑποδιαστολή (,): στήν ἀναφορική ἀντωνυμία ὅ,τι γιά νά ξεχωρίζει ἀπό τόν εἰδικό σύνδεσμο ὅτι.
Διαλυτικά (..): τοποθετοῦνται πάνω ἀπό τό γράμμα πού δέν πρέπει νά προφερθεῖ κατά συνέχεια τοῦ γειτονικοῦ του (χαϊδεύω, εὐνοϊκός). Ἐπίσης τοποθετοῦνται πάνω ἀπό τό ι καί τό υ, ὅταν αὐτά ἀκολουθοῦνται ἀπό α, ε, ο, υ καί δέν πρέπει νά προφερθοῦν ὡς δίψηφα (πανθεϊσμός). Ὅταν δέν σχηματίζεται δίψηφο δέν τοποθετοῦνται διαλυτικά (πρωί).


Πηγή : http://www.authorway.com/ (In Nomine Portal)

0 Μουχαμπέτια:

Related Posts with Thumbnails

MeDuSa-Kia

Blog Archive

Το Άλλο μου Παιδί...

Το σόι...

Ο Φονιάς...Νιαρ

Εκτιμώ...Διαβάζω & ακούω

Προσοχή...!

Στον αγώνα της ζωής....


....όποιος κι αν είναι ο στόχος σου...


.... να κρατάς τα μάτια σου....


...στον λουκουμά....κι όχι στην τρύπα.


Oscar Wilde

Το νου σας... ;o)

....Το νου σας ρεμάλιααααααααα…

χς βαρς κούεται, πολλ τουφέκια πέφτουν ;o)

About Μή!

Ο Ρουφιάνος...